CHROME SERIES Trim Kit-Yamaha YZ250F 19-23, YZ450F 18-22