CHROME SERIES Trim Kit-Yamaha YZ250F 14-18, YZ450F 14-17