CHROME SERIES Trim Kit-Honda CRF250R 22-24, CRF450R 21-24